Picture3

رگ‌تک یا تکنولوژی‌ تنظیم‌یار

مجموعه‌های تنظیم‌یار با استفاده از تکنولوژی‌های نوین، از طرفی بدنبال یافتن راه حلی برای چالش‌های تنظیم‌گران هستند و از طرف دیگر به کسب‌وکارها در درک صحیح الزامات تنظیم‌گری و مطابقت‌داشتن با قواعد کمک می‌کنند. رگ‌تک به عنوان زیر مجموعه‌ای از فین‌تک بر فن‌آوری‌هایی تمرکز می‌کند که نیازهای نظارتی را با کارآیی و قابلیت های موجود تسهیل کنند. با این وجود، رگ‌تک فقط به خدمات مالی محدود نمی‌شود بلکه در هر صنعت نظارتی قابل اطلاق است. همین امر است که باعث جذابیت و محبوبیت رگ‌تک‌ها شده است.

بعنوان مثالی از شرکتهای فعال در حوزه رگ‌تک، می‌توان به شرکت Audible Magic اشاره کرد که با استفاده از فناوری شناسایی محتوا براساس اثر انگشت یکتا بر ویدیو و موسیقی به Youtube و SoundCloud در اجرای قوانین مرتبط با صیانت از مالکیت فکری کمک می‌کند.

ساپ تک

ساپ‌تک استفاده نوآورانه از فناوری توسط نهاد‌های نظارتی برای حمایت از نظارت است. ساپ‌تک با اتوماسیون، ساده‌سازی رویه های اجرایی و عملیاتی، دیجیتالی‌کردن داده‌ها و ابزارکار، کارایی را بهبود می‌بخشد. هدف اصلی در اینجا کاهش بار شرکت ها و امکان نظارت فعالانه‌تر، گزارشگری بهتر ، نظارت و انطباق کلی طرف تنظیم‌کننده است. این به معنای کاهش هزینه در طول زمان و تخصیص بهتر منابع نظارتی است.

به‌عنوان مثال نظارت، با توجه به جنبه های مختلف پولشویی ، سو استفاده از بازار (market abuse) و معاملات خودی(insider trading) یکی دیگر از موضوعات داغ ساپ‌تک است. با پیشرفت در تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، تنظیم کننده‌ها می‌توانند مقدار زیادی از داده‌های ساختاریافته و غیرساختاری را مشاهده کنند، که می‌تواند بینش جدیدی ایجاد کند و از تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری پشتیبانی کند.

تفاوت رگ‌تک با ساپ‌تک

رگ‌تک و ساپ‌تک ماهیت مشابهی دارند. با این حال، تفاوت اساسی آن‌ها در این است که رگ‌تک‌ها عموما نیاز موسسات، شرکت‌ها و بانک‌ها را برطرف می‌کند؛ به این معنی که تعامل شرکتها با تنظیم‌گران را اصلاح و تسهیل می‌نمایند. ساپ‌تک اما، متمرکز بر ناظران است؛ تا در فضای دائما در حال رشد کسب‌وکار، نظارت چابکی بر اجرای قوانین داشته‌باشند که لازمه فضای فعلی نوآوری کسب‌وکار در قرن جدید می‌باشد. فن‌آوری‌های نوآورانه را می‌توان در مراحل شکل‌گیری به دستورالعمل‌های جدید متصل کرد تا تأثیر بالقوه توصیه‌های تنظیم‌گرانه را ارزیابی کند.

وضعیت رگ‌تک و ساپ‌تک در دنیا
وضعیت رگ‌تک و ساپ‌تک در دنیا

گاوتک چیست؟

گاوتکرویکرد کلی دولت برای نوسازی بخش خدمات عمومی است که آن را ساده، قابل دسترس و کارآمد خواهد کرد. غایت اصلی گاوتک استفاده از فناوری برای تغییر بخش عمومی، ارائه بهتر خدمات به شهروندان و کسب وکارها، افزایش کارایی، شفافیت و پاسخگویی می‌باشد.  برای مثال ArchiveSocial شرکتی در حوزه فناوری دولتی است که با ارائه راه‌حل بایگانی در شبکه‌های اجتماعی برای انطباق کسب وکار و محافظت قانونی در شرکت ها فعالیت می کند.