photo_2023-01-22_11-56-09

تیم بادام نامزد جایزه اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی 2023- WSIS Prize

WSIS Prize

بادام پلتفرم آنلاینی برای آموزش های بازی گونه در حوزه تصمیم گیری داده-محور به مدیران و سیاستگذاران است. در مسابقه WSIS- 2023 در جایزه امسال اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی از میان 900 پروژه از کشورهای مختلف جهان 360 پروژه در 18 گروه (هرگروه 20 پروژه) نامزد دریافت جایزه شده اند.
از 4 پروژه ایرانی نامزد دریافت جایزه، بادام تنها پروژه بخش خصوصی است که به این مرحله راه پیدا کرده است.

مفتخریم تا همین مرحله به تیم بادام برای ورود به عرصه های بین المللی تبریک عرض کنیم. امید است تمام جوانان این مرز و بوم پرچمدار ایران در جهان باشند.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *