درباره ما

درباره استودیو فناوری‌های تنظیم یار

حل تعارض و تقابل بازیگران صحنه‌ی برخورد با فناوری‌های تحول آفرین نیازمند فهمی نوین و نقشی متفاوت است. به عقیده‌ی ما کارآفرین سیاستی شخصیتی است که با در نظر داشتن ذی‌نفعان و سهم‌داران مساله، آن را فهم و سپس در جهت تدقیق، بازطراحی می‌نماید. عنصری که فرآیند تلاش کارآفرین سیاستی جهت نیل به کلید حل تعارض را تکمیل می‌سازد ایجاد ارتباط و اتصال میان صورت مساله و داده‌ی بومی است. ما معتقدیم آفات و عقب ماندگی‌های حاصل از تعارض و تقابل مذکور از مسیر مشارکت‌های داده-محور عمومی-خصوصی تبدیل به پیش‌ران‌های توسعه اکوسیستم و رضایت توأمان هر سه بازیگر حکمران، کارآفرینان و مردم می‌شود. در دنیای تحولات سریع، حل این تعارض و تقابل و نقش آفرینی کارآفرین سیاستی جز از مسیر توسعه فناوری و حضور در اکوسیستم فناورانه نیست. می‌توان گفت فناوری را عملا جز با فناوری نمی‌توان رصد و هدایت نمود. فناوری‌های تنظیم یار حاصل چنین نگاهی است. این مفهوم ابتدا با صنعت بانکداری و با هدف حمایت و صیانت از کاربران و جلوگیری از تخلفات صنعت مالی شکل گرفت. به تدریج با پررنگ شدن نقش پلتفرم‌های دیجیجتال و فناوری‌های تحول آفرین در زندگی روزمره مردم و عرصه‌ی اقتصاد، مشخصا اقتصاد برآمده از کمّی سازی زیست مجازی کاربران، فناوری‌های تنظیم یار به عنوان راه حلی جهت صیانت از نفع عمومی و جهت دهی به اقتصاد دنیای مدرن مطرح شدند.

فناوری‌‌های تنظیم‌یار؛
از داده تا مداخله هوشمند

استودیو فناوری‌های تنظیم‌یار در تیر 1399 با هدف هدایت و تربیت تیم‌ها و کارآفرینانی مستقل شکل گرفت که مسائل تنظیم‌گری را از دریچه فناوری می‌نگرند و رویای حضوری پایدار در زنجیره‌ی ارزشی حوزه‌ی محتوا، به خصوص صوت و تصویر، در ایران دارند. ایشان صورت مساله را فهم کرده و برای حل آن با شناسایی داده‌ی بومی مرتبط، راه حلی توسعه می‌دهند که دو مقصود را تعقیب می‌نماید: اولا این راه حل پاسخی بر مسائل و نیازمندی‌های نهاد تنظیم‌گر و حافظ منفعت عمومی باشد و ثانیا جایگاهی در اکوسیستم فناورانه و بازار مرتبط آن پیدا کند. در واقع می‌توان گفت مراد از مشارکت داده-محور عمومی-خصوصی جهت حل تعارض و تقابل مذکور نیل به همین دو مقصود است. حفظ مالکیت معنوی، شناسایی و پالایش محتوای نامناسب و صیانت از حقوق کودک و نوجوان در فضای مجازی از جمله مسائلی است که توسط تیم‌های مستقر در استودیو فناوری‌های تنظیم‌یار در وضعیت نیل به کمینه محصول پذیرفتنی و جایابی در زنجیره ارزشی مرتبط است. استودیو فناوری‌های تنظیم‌یار به سبب فلسفه شکل‌گیری‌اش مشتاق ایجاد ارتباط و همکاری مستمر با فعالین اکوسیستم صوت و تصویر است. این مجموعه در ساختمان مرکز نوآوری صوت و تصویر واقع در ایستگاه نوآوری شریف مستقر بوده و میزبان فعالین بازار محتوا در کشور است.

استودیو فناوری های تنظیم یار

برخی از همکاران ما